Meldpunt Amersfoort

voor meldingen over vuurwerk, bomenkap

en het burgermeetnet fijnstof

een initiatief van de Partij voor de Dieren Amersfoort

Vuurwerk veroorzaakt bij veel dieren angst en stress. Elk jaar lopen honderden mensen letsel op, meestal door legaal vuurwerk. De helft van de slachtoffers is voorbijganger.

Jaarlijks moeten miljoenen kilo's afval worden opgeruimd. Alle schade, overlast en vervuiling kost de samenleving ook veel geld.‬‪ Partij voor de Dieren is voor verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk. Tradities zijn waardevol. Het gaat te ver als mensen of dieren eronder lijden. De roep van de Partij voor de Dieren om een vuurwerkverbod vindt steeds meer weerklank. Ook artsen, burgemeesters, brandweer en politie pleiten voor een verbod.

Middels het meldpunt willen we laten zien hoeveel mensen zich storen aan de harde knallen, onveilige situaties en te vroeg afgestoken vuurwerk. ‬Partij voor de Dieren wil een verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk. Helder en duidelijk!


Burgermeetnet Fijnstof Amersfoort

Fijnstof zie je niet met het blote oog en veel mensen weten dan ook niet of de lucht die zij inademen schoon is of vervuild. Fijnstof wordt veroorzaakt door verschillende bronnen, waaronder veeteelt, zware industrie, uitlaatgassen en houtstook. Volgens het RIVM is maar liefst 23% van fijnstof in de lucht afkomstig van houtstook. Denk hierbij aan open haarden, pelletkachels, barbecues en vuurkorven.

Om zichtbaar te maken dat het slecht gesteld is met de luchtkwaliteit en de gemeente ertoe te bewegen actief beleid hierop te voeren, willen we bewoners fijnstof in hun omgeving laten meten. Hoe meer meetpunten, hoe meer data, en hoe betrouwbaarder het beeld dat ontstaat. Daarom is het belangrijk om steeds meer deelnemers te vinden zodat er een fijnmazig netwerk van meetpunten ontstaat: een burgermeetnet Fijnstof.

Meedoen?

We organiseren workshops om onder deskundige begeleiding een meetkastje in elkaar te zetten. De kosten hiervoor bedragen tussen de 50 en 75 euro. Aanmelden voor de workshop, mail amersfoort@partijvoordedieren.nl

Meldpunt Bomenkap

De Partij voor de Dieren maakt zich grote zorgen om het verlies aan bomen in de gemeente. Bomen en bosjes worden meedogenloos omgezaagd voor de aanleg van wegen, bedrijventerrein of woningbouw. Bomen worden vaak gezien als lastige sta-in-de-weg, kleine bosjes als onbelangrijk. Daarnaast brengen bomen veel geld op als grondstof voor zogenaamde 'bio-based' producten en dient hout als brandstof in biomassacentrales.

Bossen en solitaire bomen zijn onmisbaar voor de instandhouding van de biodiversiteit. Daarnaast zijn bomen als “eters van CO2” essentieel in de strijd tegen klimaatverandering. Bomen verhogen de leefbaarheid met sprongen, bomen zorgen onder andere voor luchtzuivering, een betere waterafvoer en helpen warmte-eilanden tegengaan. En bomen maken mensen gezonder, blijer en gelukkiger! Wij zetten ons op alle mogelijke manieren in om bomen en bos te behouden.